2022

Årsmöte

Den 17 maj ägde årsmötet rum på restaurang La Couronne i Malmö. Efter avgående Monica Braw valdes Antonio Alonso in på suppleantplats. Den övriga styrelsen kvarstår oförändrad.

Vid mötet tillkännagavs att Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium för år 2022 tilldelats

Ida Andersen

Stacks Image 211
vars kloka aktsamhet och eftersinnande ordkonst har berikat svenskan som både källspråk och målspråk. Med allt från mörkerstrimmad realism i det egna författarskapet till lyrisk modernism, barnböcker och samtidsdramatik bland översättningarna har hon skapat en på samma gång månghövdad och helgjuten litterär röst.
Formuleringskonst: Thomas Andersson

Ida översätter romaner, poesi och barnlitteratur samt facklitteratur från italienska. Hon är också författare av skönlitteratur och sakprosa och skriver om italiensk litteratur på dixikon.se.